A A A

"KLUB S.T.O."

Inicjatywa „Radlin w 15-tkę” oraz „Klub S.T.O.” to propozycja skonsolidowania sympatyków siatkówki z Radlina i okolic wokół klubu SK JSW KOKS RADLIN.
Celem projektu jest współdziałanie osób prywatnych, firm oraz instytucji działających w regionie w kierunku odbudowania siatkarskiej potęgi w naszym mieście. Wierzymy, że osiągając nasz cel przyczynimy się do : zwiększenia aktywności radlińskiej młodzieży, wzmocnienia integracji lokalnej społeczności, poprawy bezpieczeństwa w mieście, promocji miasta sprzyjającej dalszemu rozwojowi  Radlina.


Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność klubu związaną z funkcjonowaniem i rozwojem wszystkich sekcji siatkarskich : od maluchów po seniorów.


Ponieważ członkostwo w „Klubie S.T.O.” oraz  „Radlin w 15-tkę” ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie klubu SK JSW KOKS Radlin, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest jego rzetelność i uczciwość wszystkich jego członków.
Aby wstąpić do „ Klubu S.T.O.” należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania poniżej), a następnie złożyć ją w sekretariacie klubu.


Składka miesięczna członków w „Klubie S.T.O.” wynosi 100 PLN (netto). Należy ją uiścić na rachunek bankowy klubu lub w siedzibie klubu, wpisując w tytule wpłaty : darowizna – SK Górnik Radlin „Klub S.T.O.”.


„Radlin w 15-tkę” to elitarna grupa 15 sponsorów klubu, którzy podpisali co najmniej roczną umowę sponsorską zgodnie z ofertą współpracy. Członkostwo w „Radlin w 15-tkę” następuje automatycznie z podpisaniem umowy sponsorskiej. Lista członków „Radlin w 15-tkę” znajduję się na stronie internetowej klubu oraz wywieszona zostanie w hali MOSiR Radlin a miejsce będzie aktualizowane raz w miesiącu i będzie ściśle związane z wartością podpisanej umowy.

 

 

Do pobrania: