A A A

Składki Członkowskie

Od dnia 1 września 2014 r. decyzją Zarządu Klubu składka członkowska została podwyższona do 20 zł.
Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zwolnieniu z opłat członka, który jest  spokrewniony z innym członkiem (rodzeństwo), gdzie jeden z nich ma opłacane składki członkowskie w pełnej wysokości.


Składki można płacić miesięcznie, kwartalnie przelewem na konto Klubu nr :  48 1090 2590 0000 0001 3148 4670, w tytule przelewu wpisując: składka członkowska, imię i nazwisko zawodnika, miesiąc lub kwartał.
Uchwała Zarządu dotycząca składek członkowskich.

 


Powered by Quick.CMS